Svaki slatkiš izgleda s vana ukusan dok ga ne okusiš iznutra.


svaki-slatki-izgleda-s-vana-ukusan-dok-ga-ne-okusi-iznutra
poslovice korisnikasvakislatkiizgledavanaukusandokganeokusiiznutrasvaki slatkišslatkiš izgledaizgleda ss vanavana ukusanukusan dokdok gaga nene okusišokusiš iznutrasvaki slatkiš izgledaslatkiš izgleda sizgleda s vanas vana ukusanvana ukusan dokukusan dok gadok ga nega ne okusišne okusiš iznutrasvaki slatkiš izgleda sslatkiš izgleda s vanaizgleda s vana ukusans vana ukusan dokvana ukusan dok gaukusan dok ga nedok ga ne okusišga ne okusiš iznutrasvaki slatkiš izgleda s vanaslatkiš izgleda s vana ukusanizgleda s vana ukusan doks vana ukusan dok gavana ukusan dok ga neukusan dok ga ne okusišdok ga ne okusiš iznutra

Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda s vana već iznutra. -Poslovice korisnika
ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-s-vana-ve-iznutra
Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda iz vana već iznutra. -Poslovice korisnika
ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-iz-vana-ve-iznutra
Svaki čovek koji može bezbedno da vozi dok ljubi lepu devojku, jednostavno ne poklanja poljubcu pažnju koju zaslužuje. -Albert Ajnštajn
svaki-ovek-koji-moe-bezbedno-da-vozi-dok-ljubi-lepu-devojku-jednostavno-ne-poklanja-poljubcu-panju-koju-zasluuje
Svaki iskreni vernik, bilo koje vere, na pravom je putu, sve dok ne počne da govori o tome kako su drugi na pogrešnom. -Žarko Laušević
svaki-iskreni-vernik-bilo-koje-vere-na-pravom-putu-sve-dok-ne-pone-da-govori-o-tome-kako-su-drugi-na-pogrenom
Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu. -Ralf Voldo Emerson
sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu