Svaki veliki ili čak vrlo dobar pisac prekraja svet tako kako njemu odgovara.


svaki-veliki-ili-ak-vrlo-dobar-pisac-prekraja-svet-tako-kako-njemu-odgovara
rejmond karversvakivelikiiličakvrlodobarpisacprekrajasvettakokakonjemuodgovarasvaki velikiveliki iliili čakčak vrlovrlo dobardobar pisacpisac prekrajaprekraja svetsvet takotako kakokako njemunjemu odgovarasvaki veliki iliveliki ili čakili čak vrločak vrlo dobarvrlo dobar pisacdobar pisac prekrajapisac prekraja svetprekraja svet takosvet tako kakotako kako njemukako njemu odgovarasvaki veliki ili čakveliki ili čak vrloili čak vrlo dobarčak vrlo dobar pisacvrlo dobar pisac prekrajadobar pisac prekraja svetpisac prekraja svet takoprekraja svet tako kakosvet tako kako njemutako kako njemu odgovarasvaki veliki ili čak vrloveliki ili čak vrlo dobarili čak vrlo dobar pisacčak vrlo dobar pisac prekrajavrlo dobar pisac prekraja svetdobar pisac prekraja svet takopisac prekraja svet tako kakoprekraja svet tako kako njemusvet tako kako njemu odgovara

Piscima ne trebju trikovi ili fazoni, čak ni ne moraju biti najpametnija osoba u okolini. Rizikujući da ispadne glup, pisac ponekad mora da bude sposoban da samo stoji i zuri tamo vamo-u zalazak sunca ili u staru cipelu-i da bude potpuno i jednostavno oduševljen.Ne znam kako je drugim tekstopiscima, ali što se mene tiče, kada pišem mora biti tišina-veoma je teško da pišem kada telefon i zvono zvone i kada ljudi pričaju; nisam dovoljno dobar pisac da pređem preko svega toga!Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi.Umreti sutra je isto toliko dobro koliko i umreti bilo kog drugog dana. Svaki dan bio je stvoren da se proživi ili da se napusti ovaj svet.Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.