Svaki je zločin vulgaran, kao što je i svaka vulgarnost zločin.


svaki-zloin-vulgaran-kao-to-i-svaka-vulgarnost-zloin
oskar vajldsvakizločinvulgarankaotosvakavulgarnostzločinsvaki jeje zločinzločin vulgarankao štošto jei svakasvaka vulgarnostvulgarnost zločinsvaki je zločinje zločin vulgarankao što ješto je ije i svakai svaka vulgarnostsvaka vulgarnost zločinsvaki je zločin vulgarankao što je išto je i svakaje i svaka vulgarnosti svaka vulgarnost zločinkao što je i svakašto je i svaka vulgarnostje i svaka vulgarnost zločin

O, kako je teško prikriti zločin na svojem licu. -Ovidije
o-kako-teko-prikriti-zloin-na-svojem-licu
O, kako je teško prikriti zločin na svom licu. -Ovidije
o-kako-teko-prikriti-zloin-na-svom-licu