Svako ima toliko prava, koliko ima moći.


svako-ima-toliko-prava-koliko-ima-moi
latinske poslovicesvakoimatolikopravakolikomoćisvako imaima tolikotoliko pravakoliko imaima moćisvako ima tolikoima toliko pravakoliko ima moćisvako ima toliko prava

Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi.Niti jedna velika nepogoda ne traje dugo: koliko oluja ima više snage, toliko je vremenski kraća.Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja.Iskustvo je oduvijek pokazivalo da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja.Svako zasto ima svoje jbg. :)