Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo – a to je da sam ja Salvador Dali.


svako-jutro-nakon-to-se-probudim-iskusim-najvee-zadovoljstvo-a-to-da-sam-ja-salvador-dali
salvador dalisvakojutronakontoseprobudimiskusimnajvećezadovoljstvotodasamjasalvadordalisvako jutrojutro nakonnakon štošto sese probudimprobudim iskusimiskusim najvećenajveće zadovoljstvozadovoljstvo –je dada samsam jaja salvadorsvako jutro nakonjutro nakon štonakon što sešto se probudimse probudim iskusimprobudim iskusim najvećeiskusim najveće zadovoljstvonajveće zadovoljstvo –a to jeje da samda sam jasam ja salvadorja salvador dalisvako jutro nakon štojutro nakon što senakon što se probudimšto se probudim iskusimse probudim iskusim najvećeprobudim iskusim najveće zadovoljstvoiskusim najveće zadovoljstvo –– a to jea to je daje da sam jada sam ja salvadorsam ja salvador dalisvako jutro nakon što sejutro nakon što se probudimnakon što se probudim iskusimšto se probudim iskusim najvećese probudim iskusim najveće zadovoljstvoprobudim iskusim najveće zadovoljstvo –zadovoljstvo – a to je– a to je daa to je da samje da sam ja salvadorda sam ja salvador dali

Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo - a to je da sam ja Salvador Dali. -Salvador Dali
svako-jutro-nakon-to-se-probudim-iskusim-najvee-zadovoljstvo-a-to-da-sam-ja-salvador-dali
Na javi sam te ljubio strepeći da ne probudim nekog, a u snovima te ljubim strepeći da sebe ne probudim. -Đorđe Balašević
na-javi-sam-te-ljubio-strepei-da-ne-probudim-nekog-a-u-snovima-te-ljubim-strepei-da-sebe-ne-probudim
Kad nema boli to je kraj osećanja. Svako naše zadovoljstvo je trgovina s đavolom. -Čarls Bukovski
kad-nema-boli-to-kraj-oseanja-svako-nae-zadovoljstvo-trgovina-s-avolom
Najčešće svoje mišljenje o ljudima formiram nakon deset sekundi nakon što ih sretnem – i jako ga retko menjam. -Margaret Tačer
najee-svoje-miljenje-o-ljudima-formiram-nakon-deset-sekundi-nakon-to-ih-sretnem-i-jako-ga-retko-menjam
Kažu da smo od mleka jači. – Probaj nakon 5 čaša mleka gurnuti zid – ne možeš. – A probaj nakon 5 čaša votke. Zid se pomera sam. xD
kau-da-smo-od-mleka-jai-probaj-nakon-5-aa-mleka-gurnuti-zid-ne-moe-a-probaj-nakon-5-aa-votke-zid-se-pomera-sam-xd