Svako ko ne veruje u čuda nije realista.


svako-ko-ne-veruje-u-uda-nije-realista
odri hepbernsvakokoneveruječudanijerealistasvako koko nene verujeveruje uu čudačuda nijenije realistasvako ko neko ne verujene veruje uveruje u čudau čuda niječuda nije realistasvako ko ne verujeko ne veruje une veruje u čudaveruje u čuda nijeu čuda nije realistasvako ko ne veruje uko ne veruje u čudane veruje u čuda nijeveruje u čuda nije realista

Svako ko veruje da se Zemlja okreće, smatra da je to kretanje prirodno, a ne nasilno. -Nikola Kopernik
svako-ko-veruje-da-se-zemlja-okree-smatra-da-to-kretanje-prirodno-a-ne-nasilno
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Svako dete je neprocenjivo vredno. Svako je Božije stvorenje. -Majka Tereza
svako-dete-neprocenjivo-vredno-svako-boije-stvorenje
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu