Svako ko je usao u moj zivot, samim tim je i postao deo mog zivota. by Maja


svako-ko-usao-u-moj-zivot-samim-tim-i-postao-deo-mog-zivota-by-maja
svakokousaomojzivotsamimtimpostaodeomogzivotabymajasvako koko jeje usaousao uu mojmoj zivotsamim timtim jei postaopostao deodeo mogmog zivotaby majasvako ko jeko je usaoje usao uusao u moju moj zivotsamim tim jetim je ije i postaoi postao deopostao deo mogdeo mog zivotasvako ko je usaoko je usao uje usao u mojusao u moj zivotsamim tim je itim je i postaoje i postao deoi postao deo mogpostao deo mog zivotasvako ko je usao uko je usao u mojje usao u moj zivotsamim tim je i postaotim je i postao deoje i postao deo mogi postao deo mog zivota

U moj zivot usao si tiho zavolela tebe kao nikad nikog !!!!!!!Ako neko hoce da bude deo tvog zivota potrudice se da to ostvari, i zato se ne opterecuj sa tim da sacuvas mesto u svom srcu za nekoga ko se ne trudi da tamo ...Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!Ona Nadji si zivot!!! On Ti si moj zivot ☺Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega.Mladost je čista već samim tim što je mladost.