Svako ko veruje da se Zemlja okreće, smatra da je to kretanje prirodno, a ne nasilno.


svako-ko-veruje-da-se-zemlja-okree-smatra-da-to-kretanje-prirodno-a-ne-nasilno
nikola koperniksvakokoverujedasezemljaokrećesmatratokretanjeprirodnonenasilnosvako koko verujeveruje dada sese zemljazemlja okrećesmatra dada jekretanje prirodnone nasilnosvako ko verujeko veruje daveruje da seda se zemljase zemlja okrećesmatra da jeje to kretanjea ne nasilnosvako ko veruje dako veruje da severuje da se zemljada se zemlja okrećeda je to kretanjeje to kretanje prirodnosvako ko veruje da seko veruje da se zemljaveruje da se zemlja okrećesmatra da je to kretanjeda je to kretanje prirodno

Vidiš ovu sjajnu stvar na nebu? E to je Sunce! Zemlja se okreće oko njega a ne oko tebe!
vidi-ovu-sjajnu-stvar-na-nebu-e-to-sunce-zemlja-se-okree-oko-njega-a-ne-oko-tebe
Svako ko ne veruje u čuda nije realista. -Odri Hepbern
svako-ko-ne-veruje-u-uda-nije-realista
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Svako dete je neprocenjivo vredno. Svako je Božije stvorenje. -Majka Tereza
svako-dete-neprocenjivo-vredno-svako-boije-stvorenje