Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.


svako-moe-biti-prorok-onome-to-zlo-radi-reci-da-e-zlo-proi-a-onome-koji-dobro-ini-da-e-biti-nagra-pa-nee-nikada-pogreiti-jer-to-ve-zakon-prirode-jer
nikolaj velimirovićsvakomožebitiprorokonometozloradirecidaćeproćionomekojidobročininagrađenpanećenikadapogreitijertovečnizakonprirodejeristorijinijeostalonekažnjenonitinenagrađenosvako možemože bitibiti prorokonome štošto zlozlo radiradi recireci dada ćeće zlozlo proćionome kojikoji dobrodobro činičini dada ćeće bitibiti nagrađenpa nećešnećeš nikadanikada pogrešitijer jevečni zakonzakon prirodejer nikadanikada uu istorijiistoriji zlozlo nijenije ostaloostalo nekažnjenoniti dobrodobro nenagrađenosvako može bitimože biti prorokonome što zlošto zlo radizlo radi reciradi reci dareci da ćeda će zloće zlo proćia onome kojionome koji dobrokoji dobro činidobro čini dačini da ćeda će bitiće biti nagrađenpa nećeš nikadanećeš nikada pogrešitije to večnivečni zakon prirodejer nikada unikada u istorijiu istoriji zloistoriji zlo nijezlo nije ostalonije ostalo nekažnjenoniti dobro nenagrađeno

Mrzi na zlo, no ne mrzi na čoveka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš leči bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom. -Nikolaj Velimirović
mrzi-na-zlo-no-ne-mrzi-na-oveka-koji-ini-zlo-jer-bolesnik-ako-moe-i-bolesnika-no-ne-ubijaj-ga-mrnjom-svojom
Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo. -Buda
na-koja-etiri-naina-se-ini-zlo-voeni-udnjom-inimo-zlo-voeni-ljutnjom-inimo-zlo-voeni-neznanjem-inimo-zlo-voenji-strahom-inimo-zlo
Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti. -Čarls Bukovski
ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti
Teško je vratiti onome koji mi dobro učini; ko mi zlo učini, lako ću mu vratiti. -Narodne poslovice
teko-vratiti-onome-koji-mi-dobro-uini-ko-mi-zlo-uini-lako-u-mu-vratiti
Svako dobro i svako zlo potiče od misli, jer smo mi misleni aparat. Utičemo čak i na biljni svet, budući da i biljni svet ima nervni sistem. Svi očekuju mir, utehu, ljubav. -Otac Tadej
svako-dobro-i-svako-zlo-potie-od-misli-jer-smo-mi-misleni-aparat-utiemo-ak-i-na-biljni-svet-budui-da-i-biljni-svet-ima-nervni-sistem-svi-oekuju-mir