Svako može pogrešiti; samo što pametan čovek popravlja svoju grešku, a budala je se uporno drži.


svako-moe-pogreiti-samo-to-pametan-ovek-popravlja-svoju-greku-a-budala-se-uporno-dri
ciceronsvakomožepogreitisamotopametančovekpopravljasvojugrekubudalaseupornodržisvako možemože pogrešitisamo štošto pametanpametan čovekčovek popravljapopravlja svojusvoju greškubudala jeje sese upornouporno držisvako može pogrešitisamo što pametanšto pametan čovekpametan čovek popravljačovek popravlja svojupopravlja svoju greškua budala jebudala je seje se upornose uporno držisamo što pametan čovekšto pametan čovek popravljapametan čovek popravlja svojučovek popravlja svoju greškua budala je sebudala je se upornoje se uporno držisamo što pametan čovek popravljašto pametan čovek popravlja svojupametan čovek popravlja svoju greškua budala je se upornobudala je se uporno drži

Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.Onaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.Čime se pametan stidi, time se budala ponosi.Dok pametan razmisli, budala već sina ženi.Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji.