Svako od nas se nada da će njegovo znanje i talenat koristiti nečemu većem od samog plaćanja računa.


svako-od-nas-se-nada-da-e-njegovo-znanje-i-talenat-koristiti-neemu-veem-od-samog-plaanja-rauna
nik vujičićsvakoodnassenadadaćenjegovoznanjetalenatkoristitinečemuvećemsamogplaćanjaračunasvako odod nasnas sese nadanada dada ćeće njegovonjegovo znanjeznanje ii talenattalenat koristitikoristiti nečemunečemu većemvećem odod samogsamog plaćanjaplaćanja računasvako od nasod nas senas se nadase nada danada da ćeda će njegovoće njegovo znanjenjegovo znanje iznanje i talenati talenat koristititalenat koristiti nečemukoristiti nečemu većemnečemu većem odvećem od samogod samog plaćanjasamog plaćanja računasvako od nas seod nas se nadanas se nada dase nada da ćenada da će njegovoda će njegovo znanjeće njegovo znanje injegovo znanje i talenatznanje i talenat koristitii talenat koristiti nečemutalenat koristiti nečemu većemkoristiti nečemu većem odnečemu većem od samogvećem od samog plaćanjaod samog plaćanja računasvako od nas se nadaod nas se nada danas se nada da ćese nada da će njegovonada da će njegovo znanjeda će njegovo znanje iće njegovo znanje i talenatnjegovo znanje i talenat koristitiznanje i talenat koristiti nečemui talenat koristiti nečemu većemtalenat koristiti nečemu većem odkoristiti nečemu većem od samognečemu većem od samog plaćanjavećem od samog plaćanja računa

Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu. -Nikolaj Velimirović
ako-bi-neko-znao-broj-zvezda-na-nebu-i-imena-riba-u-moru-i-zbir-trave-u-polju-i-navike-zverova-u-gori-a-nema-straha-od-boga-njegovo-znanje-kao-voda-u
Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče, uključujući i one koje gubimo. -Paulo Koeljo
sve-bitke-u-ivotu-slue-da-nas-neemu-naue-ukljuujui-i-one-koje-gubimo
Mi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas može da protumači samo sebe samog. -Herman Hese
mi-moemo-razumeti-jedan-drugog-ali-svako-od-nas-moe-da-protumai-samo-sebe-samog
Zavodi nas slepo znanje. O bedni smrtnici, otvorite oči. -Leonardo Da Vinči
zavodi-nas-slepo-znanje-o-bedni-smrtnici-otvorite-oi