Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom nečist jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života.


svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
miroslav krležasvakopreziranjepolnogživotasvakoonečićenjeistogpojmomnečistjestčakzločinspramživotaonajnavlastitigrijehprotivsvetogduhaživotasvako preziranjepreziranje polnogpolnog životasvako onečišćenjeonečišćenje istogistog pojmompojmom nečistnečist jestjest čakčak zločinzločin spramspram životaživota –– jestjest onajonaj nana vlastitivlastiti grijehgrijeh protivprotiv svetogsvetog duhaduha životasvako preziranje polnogpreziranje polnog životasvako onečišćenje istogonečišćenje istog pojmomistog pojmom nečistpojmom nečist jestnečist jest čakjest čak zločinčak zločin spramzločin spram životaspram života –života – jest– jest onajjest onaj naonaj na vlastitina vlastiti grijehvlastiti grijeh protivgrijeh protiv svetogprotiv svetog duhasvetog duha života

Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom “nečist” jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
Moji su sinovi rodjeni u jesen mog života; srećan je onaj čiji su sinovi rodjeni u proleće njegova života. -Arapske poslovice
moji-su-sinovi-rodjeni-u-jesen-mog-ivota-srean-onaj-iji-su-sinovi-rodjeni-u-prolee-njegova-ivota
Strah od ljubavi jednak je strahu od života, a oni koji se boje života, već su napola mrtvi. -Bertrand Rasel
strah-od-ljubavi-jednak-strahu-od-ivota-a-oni-koji-se-boje-ivota-ve-su-napola-mrtvi
Čini se da druga polovina čovečijeg života u sebi ne sadrži ništa drugo osim navika koje je sakupio u prvoj polovini života. -Fjodor Dostojevski
ini-se-da-druga-polovina-oveijeg-ivota-u-sebi-ne-sadri-drugo-osim-navika-koje-sakupio-u-prvoj-polovini-ivota
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Anton Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-oslobaanju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-osloboenju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota