Svako je više ili manje lud po jednom pitanju.


svako-vie-ili-manje-lud-po-jednom-pitanju
radjard kiplingsvakovieilimanjeludpojednompitanjusvako jeje viševiše iliili manjemanje ludlud popo jednomjednom pitanjusvako je višeje više iliviše ili manjeili manje ludmanje lud polud po jednompo jednom pitanjusvako je više ilije više ili manjeviše ili manje ludili manje lud pomanje lud po jednomlud po jednom pitanjusvako je više ili manjeje više ili manje ludviše ili manje lud poili manje lud po jednommanje lud po jednom pitanju

Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak. -Dvajt Ajzenhauer
svaki-ovek-koji-eli-da-bude-predsednik-ili-lud-ili-egomanijak
Nemoguće je predvideti vreme i napredak revolucije. Ona se vodi svojim više ili manje misterioznim načinima. -Vladimir Lenjin
nemogue-predvideti-vreme-i-napredak-revolucije-ona-se-vodi-svojim-vie-ili-manje-misterioznim-nainima
Škrtice nisu samo tvrde u pitanju novca, nego i u pitanju prvenstva i slobode. -Jovan Dučić
krtice-nisu-samo-tvrde-u-pitanju-novca-nego-i-u-pitanju-prvenstva-i-slobode