Svakog dana ponesi kanticu zemlje na jedno mjesto i sagradit ćeš planinu.


svakog-dana-ponesi-kanticu-zemlje-na-jedno-mjesto-i-sagradit-e-planinu
konfučijesvakogdanaponesikanticuzemljenajednomjestosagraditćeplaninusvakog danadana ponesiponesi kanticukanticu zemljezemlje nana jednojedno mjestomjesto ii sagraditsagradit ćešćeš planinusvakog dana ponesidana ponesi kanticuponesi kanticu zemljekanticu zemlje nazemlje na jednona jedno mjestojedno mjesto imjesto i sagraditi sagradit ćešsagradit ćeš planinusvakog dana ponesi kanticudana ponesi kanticu zemljeponesi kanticu zemlje nakanticu zemlje na jednozemlje na jedno mjestona jedno mjesto ijedno mjesto i sagraditmjesto i sagradit ćeši sagradit ćeš planinusvakog dana ponesi kanticu zemljedana ponesi kanticu zemlje naponesi kanticu zemlje na jednokanticu zemlje na jedno mjestozemlje na jedno mjesto ina jedno mjesto i sagraditjedno mjesto i sagradit ćešmjesto i sagradit ćeš planinu

Svakog dana ponesi kantu zemlje na jedno mesto – i sagradićeš planinu. -Konfučije
svakog-dana-ponesi-kantu-zemlje-na-jedno-mesto-i-sagradie-planinu
Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Opis nije opisano; ja mogu opisati planinu, ali opis nije planina, i ako se uhvatiš u opis, kao što većina ljudi čini, onda nikada nećeš videti planinu. -Džidu Krišnamurti
opis-nije-opisano-ja-mogu-opisati-planinu-ali-opis-nije-planina-i-ako-se-uhvati-u-opis-kao-to-veina-ljudi-ini-onda-nikada-nee-videti-planinu
Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbjeći ćeš sto dana tuge. -Kineske poslovice
ako-strpljiv-u-jednom-momentu-ljutnje-izbjei-e-sto-dana-tuge