Svakoj sili akciji se uvijek suprotstavlja ista sila reakcije.


svakoj-sili-akciji-se-uvijek-suprotstavlja-ista-sila-reakcije
isak njutnsvakojsiliakcijiseuvijeksuprotstavljaistasilareakcijesvakoj silisili akcijiakciji sese uvijekuvijek suprotstavljasuprotstavlja istaista silasila reakcijesvakoj sili akcijisili akciji seakciji se uvijekse uvijek suprotstavljauvijek suprotstavlja istasuprotstavlja ista silaista sila reakcijesvakoj sili akciji sesili akciji se uvijekakciji se uvijek suprotstavljase uvijek suprotstavlja istauvijek suprotstavlja ista silasuprotstavlja ista sila reakcijesvakoj sili akciji se uvijeksili akciji se uvijek suprotstavljaakciji se uvijek suprotstavlja istase uvijek suprotstavlja ista silauvijek suprotstavlja ista sila reakcije

Svakoj sili akcije se uvek suprotstavlja ista sila reakcije. -Isak Njutn
svakoj-sili-akcije-se-uvek-suprotstavlja-ista-sila-reakcije
Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede, živi se svaki put ispočetka. -Miroslav Mika Antić
nema-na-svetu-dve-iste-srede-dva-ista-utorka-ista-petka-sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-ispoetka
Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, dva ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. -Miroslav Mika Antić
nema-na-svetu-dve-iste-srede-dva-ista-utorka-dva-ista-petka-sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka
Svakoj curi treba jedan zagrljaj,onako jako,najjace,da se nikad ne zaboravi!! :)
svakoj-curi-treba-jedan-zagrljajonako-jakonajjaceda-se-nikad-ne-zaboravi
Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima. -Brus Li
da-bi-sam-sebe-najbolje-upoznao-ovek-mora-posmatrati-sebe-u-akciji-drugim-ljudima