Svakom čoveku, koji misli da može tumačiti i poučavati stvari o onom svetu, Bog će se nasmejati.


svakom-oveku-koji-misli-da-moe-tumaiti-i-pouavati-stvari-o-onom-svetu-bog-e-se-nasmejati
albert ajnštajnsvakomčovekukojimislidamožetumačitipoučavatistvarionomsvetubogćesenasmejatisvakom čovekukoji mislimisli dada možemože tumačititumačiti ii poučavatipoučavati stvaristvari oo onomonom svetubog ćeće sese nasmejatikoji misli damisli da možeda može tumačitimože tumačiti itumačiti i poučavatii poučavati stvaripoučavati stvari ostvari o onomo onom svetubog će seće se nasmejatikoji misli da možemisli da može tumačitida može tumačiti imože tumačiti i poučavatitumačiti i poučavati stvarii poučavati stvari opoučavati stvari o onomstvari o onom svetubog će se nasmejatikoji misli da može tumačitimisli da može tumačiti ida može tumačiti i poučavatimože tumačiti i poučavati stvaritumačiti i poučavati stvari oi poučavati stvari o onompoučavati stvari o onom svetu

Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. -Tomas Džeferson
ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom
Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan. -Mark Tven
najbolja-stvar-na-ovom-svetu-koja-moe-oveku-da-se-dogodi-jeste-da-se-rodi-srean
Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome. -Herman Hese
ni-na-svetu-nije-oveku-odvratnije-nego-da-poe-putem-koji-ga-vodi-njemu-samome
Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
svakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake