Svatko ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina.


svatko-ko-prestane-uiti-star-bilo-da-ima-dvadeset-ili-osamdeset-godina
henri fordsvatkokoprestaneučitistarbilodaimadvadesetiliosamdesetgodinasvatko koko prestaneprestane učitiučiti jeje starbilo dada imaima dvadesetdvadeset iliili osamdesetosamdeset godinasvatko ko prestaneko prestane učitiprestane učiti jeučiti je starbilo da imada ima dvadesetima dvadeset ilidvadeset ili osamdesetili osamdeset godinasvatko ko prestane učitiko prestane učiti jeprestane učiti je starbilo da ima dvadesetda ima dvadeset iliima dvadeset ili osamdesetdvadeset ili osamdeset godinasvatko ko prestane učiti jeko prestane učiti je starbilo da ima dvadeset ilida ima dvadeset ili osamdesetima dvadeset ili osamdeset godina

Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina. -Henri Ford
svako-ko-prestane-uiti-star-bilo-da-ima-dvadeset-ili-osamdeset-godina
Deca misle da dvadeset šilinga i dvadeset godina jedva mogu da se potroše. -Bendžamin Frenklin
deca-misle-da-dvadeset-ilinga-i-dvadeset-godina-jedva-mogu-da-se-potroe
Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima. -Duško Radović
nemojte-iveti-sto-godina-jer-e-vam-deca-tada-imati-po-sedamdeset-i-osamdeset-godina-i-tek-tada-neete-znati-da-radite-s-njima
Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi sa osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj. -Mark Tven
ivot-bi-nam-bio-neizmerno-sreniji-kad-bismo-se-mogli-roditi-osamdeset-godina-pa-se-pribliavati-osamnaestoj
Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi s osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj. -Mark Tven
ivot-bi-nam-bio-neizmerno-sreniji-kad-bismo-se-mogli-roditi-s-osamdeset-godina-pa-se-pribliavati-osamnaestoj