Svatko ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina.


svatko-ko-prestane-uiti-star-bilo-da-ima-dvadeset-ili-osamdeset-godina
henri fordsvatkokoprestaneučitistarbilodaimadvadesetiliosamdesetgodinasvatko koko prestaneprestane učitiučiti jeje starbilo dada imaima dvadesetdvadeset iliili osamdesetosamdeset godinasvatko ko prestaneko prestane učitiprestane učiti jeučiti je starbilo da imada ima dvadesetima dvadeset ilidvadeset ili osamdesetili osamdeset godinasvatko ko prestane učitiko prestane učiti jeprestane učiti je starbilo da ima dvadesetda ima dvadeset iliima dvadeset ili osamdesetdvadeset ili osamdeset godinasvatko ko prestane učiti jeko prestane učiti je starbilo da ima dvadeset ilida ima dvadeset ili osamdesetima dvadeset ili osamdeset godina

Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina.Četrdeset mi je godina ružno doba: čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam deset godina više pa bi me starost čuvala od pobuna ili deset godina manje pa bi mi bilo svejedno. Jer trideset godina je mladost, to sad mislim, kad sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe.Deca misle da dvadeset šilinga i dvadeset godina jedva mogu da se potroše.Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima.Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi sa osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj.Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi s osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj.