Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče, uključujući i one koje gubimo.


sve-bitke-u-ivotu-slue-da-nas-neemu-naue-ukljuujui-i-one-koje-gubimo
paulo koeljosvebitkeživotuslužedanasnečemunaučeuključujućionekojegubimosve bitkebitke uu životuživotu služesluže dada nasnas nečemunečemu naučeuključujući ii oneone kojekoje gubimosve bitke ubitke u životuu životu služeživotu služe dasluže da nasda nas nečemunas nečemu naučeuključujući i onei one kojeone koje gubimosve bitke u životubitke u životu služeu životu služe daživotu služe da nassluže da nas nečemuda nas nečemu naučeuključujući i one kojei one koje gubimosve bitke u životu služebitke u životu služe dau životu služe da nasživotu služe da nas nečemusluže da nas nečemu naučeuključujući i one koje gubimo

Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče – uključujući i one koje gubimo. Kad porasteš, otkrićeš da si često branio laž, obmanjivao sebe ili patio zbog gluposti. -Paulo Koeljo
sve-bitke-u-ivotu-slue-da-nas-neemu-naue-ukljuujui-i-one-koje-gubimo-kad-poraste-otkrie-da-esto-branio-obmanjivao-sebe-ili-patio-zbog-gluposti
Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
Kako volim kad onako pocnemo da se gubimo na sred ulice, kad svi bulje u nas, a mi se jos uvek valjamo od smeha :D ♥
kako-volim-kad-onako-pocnemo-da-se-gubimo-na-sred-ulice-kad-svi-bulje-u-nas-a-mi-se-jos-uvek-valjamo-od-smeha-d
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
Svako od nas se nada da će njegovo znanje i talenat koristiti nečemu većem od samog plaćanja računa. -Nik Vujičić
svako-od-nas-se-nada-da-e-njegovo-znanje-i-talenat-koristiti-neemu-veem-od-samog-plaanja-rauna