Sve dobre knjige imaju jednu zajedničku stvar – realnije su nego da su se zaista i desile u stvarnosti.


sve-dobre-knjige-imaju-jednu-zajedniku-stvar-realnije-su-nego-da-su-se-zaista-i-desile-u-stvarnosti
ernest hemingvejsvedobreknjigeimajujednuzajedničkustvarrealnijesunegodasezaistadesilestvarnostisve dobredobre knjigeknjige imajuimaju jednujednu zajedničkuzajedničku stvarstvar –– realnijerealnije susu negonego dada susu sese zaistazaista ii desiledesile uu stvarnostisve dobre knjigedobre knjige imajuknjige imaju jednuimaju jednu zajedničkujednu zajedničku stvarzajedničku stvar –stvar – realnije– realnije surealnije su negosu nego danego da suda su sesu se zaistase zaista izaista i desilei desile udesile u stvarnostisve dobre knjige imajudobre knjige imaju jednuknjige imaju jednu zajedničkuimaju jednu zajedničku stvarjednu zajedničku stvar –zajedničku stvar – realnijestvar – realnije su– realnije su negorealnije su nego dasu nego da sunego da su seda su se zaistasu se zaista ise zaista i desilezaista i desile ui desile u stvarnostisve dobre knjige imaju jednudobre knjige imaju jednu zajedničkuknjige imaju jednu zajedničku stvarimaju jednu zajedničku stvar –jednu zajedničku stvar – realnijezajedničku stvar – realnije sustvar – realnije su nego– realnije su nego darealnije su nego da susu nego da su senego da su se zaistada su se zaista isu se zaista i desilese zaista i desile uzaista i desile u stvarnosti

Sve dobre knjige imaju jednu stvar zajedničku - istinitije su nego što bi to bilo da se stvarno dogode. -Ernest Hemingvej
sve-dobre-knjige-imaju-jednu-stvar-zajedniku-istinitije-su-nego-to-bi-to-bilo-da-se-stvarno-dogode
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Sve knjige na svijetu trebalo bi biti knjige utjehe, toliko ima nesretnih na zemlji. -Jovan Dučić
sve-knjige-na-svijetu-trebalo-bi-biti-knjige-utjehe-toliko-ima-nesretnih-na-zemlji
Čovek koji ne čita dobre knjige nije u prednosti u odnosu na čoveka koji ne čita knjige uopšte. -Mark Tven
ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nije-u-prednosti-u-odnosu-na-oveka-koji-ne-ita-knjige-uopte
Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe,toliko ima nesrećnih na svijetu. -Jovan Dučić
sve-knjige-na-svijetu-trebalo-bi-da-budu-knjige-utjehetoliko-ima-nesrenih-na-svijetu
Nisu se slagali mnogo. Zapravo, svađali su se sve vreme. Izazivali jedno drugo svakog dana, ali uprkos njihovim razlikama, imali su jednu zajedničku osobinu & ...
nisu-se-slagali-mnogo-zapravo-svaali-su-se-sve-vreme-izazivali-jedno-drugo-svakog-dana-ali-uprkos-njihovim-razlikama-imali-su-jednu-zajedniku-osobinu