Sve dok su zakoni neophodni za čoveka, oni neće biti odgovarajući za slobodu.


sve-dok-su-zakoni-neophodni-za-oveka-oni-nee-biti-odgovarajui-za-slobodu
pitagorasvedoksuzakonineophodnizačovekaoninećebitiodgovarajućislobodusve dokdok susu zakonizakoni neophodnineophodni zaza čovekaoni nećeneće bitibiti odgovarajućiodgovarajući zaza slobodusve dok sudok su zakonisu zakoni neophodnizakoni neophodni zaneophodni za čovekaoni neće bitineće biti odgovarajućibiti odgovarajući zaodgovarajući za slobodusve dok su zakonidok su zakoni neophodnisu zakoni neophodni zazakoni neophodni za čovekaoni neće biti odgovarajućineće biti odgovarajući zabiti odgovarajući za slobodusve dok su zakoni neophodnidok su zakoni neophodni zasu zakoni neophodni za čovekaoni neće biti odgovarajući zaneće biti odgovarajući za slobodu

Sve dok su zakoni neophodni za čovjeka, oni neće biti odgovarajući za slobodu. -Pitagora
sve-dok-su-zakoni-neophodni-za-ovjeka-oni-nee-biti-odgovarajui-za-slobodu
Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovjek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovjek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno