Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla.


sve-i-sve-pakosti-sva-nespokojstva-ovog-sveta-dolaze-iz-sumnje-da-nema-sumnje-ne-bi-bilo-toliko-zla
Žarko lauševićsvelažisvepakostisvanespokojstvaovogsvetadolazeizsumnjedanemasumnjenebibilotolikozlasve lažisve pakostisva nespokojstvanespokojstva ovogovog svetasveta dolazedolaze iziz sumnjeda nemanema sumnjesumnje nene bibi bilobilo tolikotoliko zlasva nespokojstva ovognespokojstva ovog svetaovog sveta dolazesveta dolaze izdolaze iz sumnjeda nema sumnjenema sumnje nesumnje ne bine bi bilobi bilo tolikobilo toliko zlasva nespokojstva ovog svetanespokojstva ovog sveta dolazeovog sveta dolaze izsveta dolaze iz sumnjeda nema sumnje nenema sumnje ne bisumnje ne bi bilone bi bilo tolikobi bilo toliko zlasva nespokojstva ovog sveta dolazenespokojstva ovog sveta dolaze izovog sveta dolaze iz sumnjeda nema sumnje ne binema sumnje ne bi bilosumnje ne bi bilo tolikone bi bilo toliko zla

Tragično je što su glupaci toliko sigurni, a mudri puni sumnje. -Bertrand Rasel
tragino-to-su-glupaci-toliko-sigurni-a-mudri-puni-sumnje
Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom. -Imanuel Kant
bez-svake-sumnje-sve-nae-znanje-poinje-iskustvom
Laka slutnja kod ljubavnika - kobne sumnje u voljeno stvorenje. -Stendal
laka-slutnja-kod-ljubavnika-kobne-sumnje-u-voljeno-stvorenje
Nema sumnje da je potreba za hranom još uvek najglavniji uzrok velikim političkim događajima. -Bertrand Rasel
nema-sumnje-da-potreba-za-hranom-jo-uvek-najglavniji-uzrok-velikim-politikim-dogaajima
Bratstvo i jedinstvo, to je bez sumnje najveća tekovina koju smo izvojevali u ovoj krvavoj borbi. -Josip Broz Tito
bratstvo-i-jedinstvo-to-bez-sumnje-najvea-tekovina-koju-smo-izvojevali-u-ovoj-krvavoj-borbi