Sve ja razumem. I da piju, i da puše i da se drogiraju! Al da sami sebi lajkuju status, e to ja ne mogu da razumem! xD


sve-ja-razumem-i-da-piju-i-da-pue-i-da-se-drogiraju-al-da-sami-sebi-lajkuju-status-e-to-ja-ne-mogu-da-razumem-xd
svejarazumemdapijupuesedrogirajualsamisebilajkujustatustonemogurazumemxdsve jaja razumemi dada pijui dada pušepuše ii dada sese drogirajual dada samisami sebisebi lajkujulajkuju statusja nene mogumogu dada razumemsve ja razumemi da pijui da pušeda puše ipuše i dai da seda se drogirajual da samida sami sebisami sebi lajkujusebi lajkuju statuse to jaja ne mogune mogu damogu da razumemi da puše ida puše i dapuše i da sei da se drogirajual da sami sebida sami sebi lajkujusami sebi lajkuju statuse to ja neja ne mogu dane mogu da razumemi da puše i dada puše i da sepuše i da se drogirajual da sami sebi lajkujuda sami sebi lajkuju statuse to ja ne moguja ne mogu da razumem

Sve mogu da razumem… I da neko pije, pusi, psuje.. Ali da sam sebi lajkuje status… Nikako -.-
sve-mogu-da-razumem-i-da-neko-pije-pusi-psuje-ali-da-sam-sebi-lajkuje-status-nikako
Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem. -Kobi Brajant
ne-mogu-da-se-poveem-lenjim-ljudima-ne-priamo-isti-jezik-ne-razumem-ih-niti-elim-da-ih-razumem
Ne smetaju mi oni delovi Biblije koje ne razumem, već oni koje razumem. -Mark Tven
ne-smetaju-mi-oni-delovi-biblije-koje-ne-razumem-ve-oni-koje-razumem
Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća. -Baruh de Spinoza
pod-uzrokom-samoga-sebe-razumem-ono-ija-sutina-sadri-u-sebi-postojanje-ili-ono-ija-se-priroda-ne-moe-shvatiti-drugaije-nego-kao-postojea
Kako da razumem ovo: Ubiti se zbog jedne žene? A gde su sve one ostale? -Tin Ujević
kako-da-razumem-ovo-ubiti-se-zbog-jedne-ene-a-gde-su-sve-one-ostale
Ne razumem ljude koji vole raditi i pričati o tome kao da je to neka vrsta proklete dužnosti. -Ava Gardner
ne-razumem-ljude-koji-vole-raditi-i-priati-o-tome-kao-da-to-neka-vrsta-proklete-nosti