Sve je kao dobijanje radijuma. Moraš dovući mnogo i mnogo tona rude, da bi dobio gram onog što je pravo.


sve-kao-dobijanje-radijuma-mora-dovui-mnogo-i-mnogo-tona-rude-da-bi-dobio-gram-onog-to-pravo
miroslav mika antićsvekaodobijanjeradijumamoradovućimnogotonarudedabidobiogramonogtopravosve jeje kaokao dobijanjedobijanje radijumamoraš dovućidovući mnogomnogo ii mnogomnogo tonatona rudeda bibi dobiodobio gramgram onogonog štošto jeje pravosve je kaoje kao dobijanjekao dobijanje radijumamoraš dovući mnogodovući mnogo imnogo i mnogoi mnogo tonamnogo tona rudeda bi dobiobi dobio gramdobio gram onoggram onog štoonog što ješto je pravosve je kao dobijanjeje kao dobijanje radijumamoraš dovući mnogo idovući mnogo i mnogomnogo i mnogo tonai mnogo tona rudeda bi dobio grambi dobio gram onogdobio gram onog štogram onog što jeonog što je pravosve je kao dobijanje radijumamoraš dovući mnogo i mnogodovući mnogo i mnogo tonamnogo i mnogo tona rudeda bi dobio gram onogbi dobio gram onog štodobio gram onog što jegram onog što je pravo

Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.
radi-sve-iz-ljubavi-jer-u-njoj-i-istinska-snaga-ko-voli-mnogo-moe-uraditi-mnogo-i-moe-mnogo-postii-a-to-uraeno-s-ljubavlju-dobro-uraeno
Nikada ne odustaj od onoga što stvarno želiš. Čovek sa velikim snovima je mnogo moćniji od onog sa činjenicama. -Albert Ajnštajn
nikada-ne-odustaj-od-onoga-to-stvarno-eli-ovek-velikim-snovima-mnogo-moniji-od-onog-injenicama
Ima li tragičnijeg čoveka od onog koji je najzad dobio sve što je nekada želeo? -Momo Kapor
ima-li-traginijeg-oveka-od-onog-koji-najzad-dobio-sve-to-nekada-eleo
Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju. -Duško Radović
sve-to-vam-treba-traite-od-dobrih-ljudi-oni-nemaju-mnogo-ali-misle-da-to-ne-zasluuju