Sve moje priče su kao Grčki i Rimski mitovi, i kao egipatski mitovi, i kao Stari i Novi Zavet.


sve-moje-prie-su-kao-grki-i-rimski-mitovi-i-kao-egipatski-mitovi-i-kao-stari-i-novi-zavet
rej bredberisvemojepričesukaogrčkirimskimitoviegipatskistarinovizavetsve mojemoje pričepriče susu kaokao grčkigrčki ii rimskirimski mitovii kaokao egipatskiegipatski mitovii kaokao staristari ii novinovi zavetsve moje pričemoje priče supriče su kaosu kao grčkikao grčki igrčki i rimskii rimski mitovii kao egipatskikao egipatski mitovii kao starikao stari istari i novii novi zavetsve moje priče sumoje priče su kaopriče su kao grčkisu kao grčki ikao grčki i rimskigrčki i rimski mitovii kao egipatski mitovii kao stari ikao stari i novistari i novi zavetsve moje priče su kaomoje priče su kao grčkipriče su kao grčki isu kao grčki i rimskikao grčki i rimski mitovii kao stari i novikao stari i novi zavet

Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj
VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac. -Kventin Tarantino
sve-to-sam-nauio-kao-glumac-sam-i-primenio-kao-pisac
Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan. -Mark Tven
radi-kao-da-ti-novac-nije-neophodan-plei-kao-da-te-niko-ne-gleda-voli-kao-da-nikad-nisi-bio-nesrean
-Zaštiti je kao kćerku, voli je kao ženu i poštuj kao majku.
zatiti-kao-kerku-voli-kao-enu-i-potuj-kao-majku