Sve negativne stvari – pritisak, izazovi – sve su to prilike da se istaknem.


sve-negativne-stvari-pritisak-izazovi-sve-su-to-prilike-da-se-istaknem
kobi brajantsvenegativnestvaripritisakizazovisvesutoprilikedaseistaknemsve negativnenegativne stvaristvari –– pritisakizazovi –– svesve suprilike dada sese istaknemsve negativne stvarinegativne stvari –stvari – pritisakizazovi – sve– sve susu to prilikeprilike da seda se istaknemsve negativne stvari –negativne stvari – pritisakizazovi – sve susve su to prilikesu to prilike daprilike da se istaknemsve negativne stvari – pritisak– sve su to prilikesve su to prilike dasu to prilike da se

Sve neobično, sve kako ne treba. Ali nisam ja birao prilike, nisu ni prilike mene: susreli smo se, kao ptica i oluja. -Meša Selimović
sve-neobino-sve-kako-ne-treba-ali-nisam-ja-birao-prilike-nisu-prilike-mene-susreli-smo-se-kao-ptica-i-oluja
Ako prilike čine čoveka onda valja prilike učiniti ljudskima. -Karl Marks
ako-prilike-ine-oveka-onda-valja-prilike-uiniti-ljudskima
Narod je glup i sa njim se može sve. Da bi nas sledio treba mu servirati pozitivne i negativne parole. -Adolf Hitler
narod-glup-i-njim-se-moe-sve-da-bi-nas-sledio-treba-mu-servirati-pozitivne-i-negativne-parole
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
U tome je moj problem. Potrebne su mi jake emocije. Potrebni su mi izazovi. -Paulo Koeljo
u-tome-moj-problem-potrebne-su-mi-jake-emocije-potrebni-su-mi-izazovi
Sve stvari imaju frekvenciju i vibraciju. -Nikola Tesla
sve-stvari-imaju-frekvenciju-i-vibraciju