Sve oči govore istim jezikom.


sve-oi-govore-istim-jezikom
džordž herbertsveočigovoreistimjezikomsve očioči govoregovore istimistim jezikomsve oči govoreoči govore istimgovore istim jezikomsve oči govore istimoči govore istim jezikomsve oči govore istim jezikom

Kad oči govore,usta ćute.Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu.Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti.Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje.Oni koji znaju da govore, govore kratko.