Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno.


sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno
lav tolstojsveonotoodistapotrebnotelulakomožedasenabavitekonabavljanijepotrebnosve onoono štošto jeje odistaodista potrebnopotrebno telutelu lakolako možemože dada sese nabaviteško sese nabavljanabavlja onoono štošto nijenije potrebnosve ono štoono što ješto je odistaje odista potrebnoodista potrebno telupotrebno telu lakotelu lako moželako može damože da seda se nabaviteško se nabavljase nabavlja ononabavlja ono štoono što niješto nije potrebnosve ono što jeono što je odistašto je odista potrebnoje odista potrebno teluodista potrebno telu lakopotrebno telu lako možetelu lako može dalako može da semože da se nabaviteško se nabavlja onose nabavlja ono štonabavlja ono što nijeono što nije potrebnosve ono što je odistaono što je odista potrebnošto je odista potrebno teluje odista potrebno telu lakoodista potrebno telu lako možepotrebno telu lako može datelu lako može da selako može da se nabaviteško se nabavlja ono štose nabavlja ono što nijenabavlja ono što nije potrebno

Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno. -Paulo Koeljo
neka-se-niko-ne-boji-nepoznatog-jer-svaki-ovjek-sposoban-da-osvoji-sve-ono-to-eli-i-to-mu-potrebno
Treba uvideti da su moralne vrednosti i delovanje ono što dušu čini lepom, te da je potrebno razvijati vrline. -Platon
treba-uvideti-da-su-moralne-vrednosti-i-delovanje-ono-to-u-ini-lepom-te-da-potrebno-razvijati-vrline