Sve ono što te nervira kod drugih može te odvesti do boljeg razumijevanja samoga sebe.


sve-ono-to-te-nervira-kod-drugih-moe-te-odvesti-do-boljeg-razumijevanja-samoga-sebe
carl jungsveonototenervirakoddrugihmožeodvestidoboljegrazumijevanjasamogasebesve onoono štošto tete nerviranervira kodkod drugihdrugih možemože tete odvestiodvesti dodo boljegboljeg razumijevanjarazumijevanja samogasamoga sebesve ono štoono što tešto te nervirate nervira kodnervira kod drugihkod drugih možedrugih može temože te odvestite odvesti doodvesti do boljegdo boljeg razumijevanjaboljeg razumijevanja samogarazumijevanja samoga sebesve ono što teono što te nervirašto te nervira kodte nervira kod drugihnervira kod drugih možekod drugih može tedrugih može te odvestimože te odvesti dote odvesti do boljegodvesti do boljeg razumijevanjado boljeg razumijevanja samogaboljeg razumijevanja samoga sebesve ono što te nerviraono što te nervira kodšto te nervira kod drugihte nervira kod drugih moženervira kod drugih može tekod drugih može te odvestidrugih može te odvesti domože te odvesti do boljegte odvesti do boljeg razumijevanjaodvesti do boljeg razumijevanja samogado boljeg razumijevanja samoga sebe

Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
A kod tebe me najviše nervira to što na tebe čovjek ne može ni da se naljuti pošteno. Znaš li? Znaš, a? O, znaš ti to. Vrlo dobro ti to znaš. -Đorđe Balašević
a-kod-tebe-me-najvie-nervira-to-to-na-tebe-ovjek-ne-moe-da-se-naljuti-poteno-zna-li-zna-a-o-zna-ti-to-vrlo-dobro-ti-to-zna
Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća. -Baruh de Spinoza
pod-uzrokom-samoga-sebe-razumem-ono-ija-sutina-sadri-u-sebi-postojanje-ili-ono-ija-se-priroda-ne-moe-shvatiti-drugaije-nego-kao-postojea
Sve ono što vi dajete životima drugih ljudi, vraća se u vaš život.
sve-ono-to-vi-dajete-ivotima-drugih-ljudi-vraa-se-u-va-ivot
Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe