Sve se kao nema a cajna se sece ukoso!


sve-se-kao-nema-a-cajna-se-sece-ukoso
svesekaonemacajnaseceukososve sese kaokao nemacajna sese secesece ukososve se kaose kao nemanema a cajnaa cajna secajna se secese sece ukososve se kao nemakao nema a cajnanema a cajna sea cajna se sececajna se sece ukosose kao nema a cajnakao nema a cajna senema a cajna se secea cajna se sece ukoso

Sve moje priče su kao Grčki i Rimski mitovi, i kao egipatski mitovi, i kao Stari i Novi Zavet.Sve mi u zivotu ide… A od nje nema ni lajka ni komentara. :'(Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac.~…Sve sam suze potrosila. Zbog tebe se umorila, sa tobom nema subdine, kraj tebe ljubav umire…~Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla.Sve je bilo kao san onaa lepa,a ja mlad. :D