Sve se u meni otima prema onome što je bilo ili što će biti, ali ne uspjevam da pređem granicu ove noći.


sve-se-u-meni-otima-prema-onome-to-bilo-ili-to-e-biti-ali-ne-uspjevam-da-preem-granicu-ove-noi
meša selimovićsvesemeniotimapremaonometobiloilićebitialineuspjevamdapređemgranicuovenoćisve sese uu menimeni otimaotima premaprema onomeonome štošto jeje bilobilo iliili štošto ćeće bitiali nene uspjevamuspjevam dada pređempređem granicugranicu oveove noćisve se use u meniu meni otimameni otima premaotima prema onomeprema onome štoonome što ješto je biloje bilo ilibilo ili štoili što ćešto će bitiali ne uspjevamne uspjevam dauspjevam da pređemda pređem granicupređem granicu ovegranicu ove noćisve se u menise u meni otimau meni otima premameni otima prema onomeotima prema onome štoprema onome što jeonome što je bilošto je bilo ilije bilo ili štobilo ili što ćeili što će bitiali ne uspjevam dane uspjevam da pređemuspjevam da pređem granicuda pređem granicu ovepređem granicu ove noćisve se u meni otimase u meni otima premau meni otima prema onomemeni otima prema onome štootima prema onome što jeprema onome što je biloonome što je bilo ilišto je bilo ili štoje bilo ili što ćebilo ili što će bitiali ne uspjevam da pređemne uspjevam da pređem granicuuspjevam da pređem granicu oveda pređem granicu ove noći

Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade
Sve što jesam ili što se nadam da ću biti, dugujem svome anđelu - majci. -Abraham Linkoln
sve-to-jesam-ili-to-se-nadam-da-u-biti-dugujem-svome-anelu-majci
Samo o onome izvesno znamo da je dobro ili rđavo, što uistinu vodi saznanju, ili što može da nas spreči da saznajemo. -Baruh de Spinoza
samo-o-onome-izvesno-znamo-da-dobro-ili-ravo-to-uistinu-vodi-saznanju-ili-to-moe-da-nas-sprei-da-saznajemo