Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica, nesrećna je na svoj način.


sve-srene-porodice-lie-jedna-na-drugu-svaka-nesrena-porodica-nesrena-na-svoj-nain
lav nikolajevič tolstojsvesrećneporodiceličejednanadrugusvakanesrećnaporodicasvojnačinsve srećnesrećne porodiceporodice ličeliče jednajedna nana drugusvaka nesrećnanesrećna porodicanesrećna jeje nana svojsvoj načinsve srećne porodicesrećne porodice ličeporodice liče jednaliče jedna najedna na drugusvaka nesrećna porodicanesrećna je naje na svojna svoj načinsve srećne porodice ličesrećne porodice liče jednaporodice liče jedna naliče jedna na drugunesrećna je na svojje na svoj načinsve srećne porodice liče jednasrećne porodice liče jedna naporodice liče jedna na drugunesrećna je na svoj način

Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećnaporodica, nesrećna je na svoj način. -Lav Tolstoj
sve-srene-porodice-lie-jedna-na-drugu-svaka-nesrenaporodica-nesrena-na-svoj-nain
I, proturaju priče, da sve curice liče, kad je čaša pri dnu. Možda jedna na drugu, al' nikad na nju. -Đorđe Balašević
i-proturaju-prie-da-sve-curice-lie-kad-aa-pri-dnu-moda-jedna-na-drugu-al-nikad-na-nju
Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno. -Đorđe Balašević
nesrena-pa-za-njih-nesreno-sve-to-ne-razumeju-nije-to-bila-nesrena-ljubav-nego-sve-oko-nje-bilo-nesreno
Sve su nevine a svaka se gola kupa..
sve-su-nevine-a-svaka-se-gola-kupa
Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu. -Han Suyin
ljubav-izmeu-dva-bia-moe-znaiti-samo-to-da-se-dvije-e-priblie-prepoznaju-se-te-tite-i-tjee-jedna-drugu