Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećnaporodica, nesrećna je na svoj način.


sve-srene-porodice-lie-jedna-na-drugu-svaka-nesrenaporodica-nesrena-na-svoj-nain
lav tolstojsvesrećneporodiceličejednanadrugusvakanesrećnaporodicanesrećnasvojnačinsve srećnesrećne porodiceporodice ličeliče jednajedna nana drugusvaka nesrećnaporodicanesrećna jeje nana svojsvoj načinsve srećne porodicesrećne porodice ličeporodice liče jednaliče jedna najedna na drugunesrećna je naje na svojna svoj načinsve srećne porodice ličesrećne porodice liče jednaporodice liče jedna naliče jedna na drugunesrećna je na svojje na svoj načinsve srećne porodice liče jednasrećne porodice liče jedna naporodice liče jedna na drugunesrećna je na svoj način

I, proturaju priče, da sve curice liče, kad je čaša pri dnu. Možda jedna na drugu, al' nikad na nju. -Đorđe Balašević
i-proturaju-prie-da-sve-curice-lie-kad-aa-pri-dnu-moda-jedna-na-drugu-al-nikad-na-nju
Sve su nevine a svaka se gola kupa..
sve-su-nevine-a-svaka-se-gola-kupa
Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu. -Han Suyin
ljubav-izmeu-dva-bia-moe-znaiti-samo-to-da-se-dvije-e-priblie-prepoznaju-se-te-tite-i-tjee-jedna-drugu
Kad se muškarci sastanu – oni jedan drugog slušaju, kad se žene sastanu one jedna drugu gledaju. -Kineske poslovice
kad-se-mukarci-sastanu-oni-jedan-drugog-sluaju-kad-se-ene-sastanu-one-jedna-drugu-gledaju