Sve su nevine a svaka se gola kupa..


sve-su-nevine-a-svaka-se-gola-kupa
svesunevinesvakasegolakupasve susu nevinesvaka sese golagola kupasve su nevinenevine a svakaa svaka sesvaka se golase gola kupasu nevine a svakanevine a svaka sea svaka se golasvaka se gola kupasve su nevine a svakasu nevine a svaka senevine a svaka se golaa svaka se gola kupa

Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećnaporodica, nesrećna je na svoj način.Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica, nesrećna je na svoj način.Jedino Cak Noris se kupa go u kadu !!!!Sve stvari su u međusobnom kontaktu, svaka zvezda oseća, da se tako izrazimo, bilo kakve druge zvezde i svega živoga, čak i najmanjeg crvića na Zemlji.Žene kojima je ljubav sve, uvijek su nevine.Ljubav nikada nije jednostrana. Ljubav je ono što vezuje dve snažne, slobodne ličnosti. Samo takva ljubav daje slobodu. Sve ostalo je zavisnost. A svaka zavisnost je bolest.