Sve su nevine a svaka se gola kupa..


sve-su-nevine-a-svaka-se-gola-kupa
svesunevinesvakasegolakupasve susu nevinesvaka sese golagola kupasve su nevinenevine a svakaa svaka sesvaka se golase gola kupasu nevine a svakanevine a svaka sea svaka se golasvaka se gola kupasve su nevine a svakasu nevine a svaka senevine a svaka se golaa svaka se gola kupa

Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećnaporodica, nesrećna je na svoj način. -Lav Tolstoj
sve-srene-porodice-lie-jedna-na-drugu-svaka-nesrenaporodica-nesrena-na-svoj-nain
Jedino Cak Noris se kupa go u kadu !!!!
jedino-cak-noris-se-kupa-go-u-kadu
Sve stvari su u međusobnom kontaktu, svaka zvezda oseća, da se tako izrazimo, bilo kakve druge zvezde i svega živoga, čak i najmanjeg crvića na Zemlji. -Mihajlo Pupin
sve-stvari-su-u-meusobnom-kontaktu-svaka-zvezda-osea-da-se-tako-izrazimo-bilo-kakve-druge-zvezde-i-svega-ivoga-ak-i-najmanjeg-crvia-na-zemlji
Ljubav nikada nije jednostrana. Ljubav je ono što vezuje dve snažne, slobodne ličnosti. Samo takva ljubav daje slobodu. Sve ostalo je zavisnost. A svaka zavisnost je bolest. -Ljiljana Habjanović-Djurović
ljubav-nikada-nije-jednostrana-ljubav-ono-to-vezuje-dve-snane-slobodne-linosti-samo-takva-ljubav-daje-slobodu-sve-ostalo-zavisnost-a-svaka-zavisnost