Sve, sve je tako počelo. Počelo je od lica glamuroznog i blistavog, ali iznurenog, s tim prijevremenim podočnjacima, iskustvom.


sve-sve-tako-poelo-poelo-od-lica-glamuroznog-i-blistavog-ali-iznurenog-s-tim-prijevremenim-podonjacima-iskustvom
marguerite durassvesvetakopočelopočeloodlicaglamuroznogblistavogaliiznurenogtimprijevremenimpodočnjacimaiskustvomsve jeje takotako počelopočelo jeje odod licalica glamuroznogglamuroznog ii blistavogali iznurenogs timtim prijevremenimprijevremenim podočnjacimasve je takoje tako počelopočelo je odje od licaod lica glamuroznoglica glamuroznog iglamuroznog i blistavogs tim prijevremenimtim prijevremenim podočnjacimasve je tako počelopočelo je od licaje od lica glamuroznogod lica glamuroznog ilica glamuroznog i blistavogs tim prijevremenim podočnjacimapočelo je od lica glamuroznogje od lica glamuroznog iod lica glamuroznog i blistavog

Sve je to u redu ali šta ja imam sa tim ??
sve-to-u-redu-ali-ja-imam-tim
Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju. -Čarls Bukovski
pomisli-na-sve-te-milione-koji-ive-zajedno-a-ne-vole-to-i-mrze-svoj-posao-a-plae-se-da-ga-ne-izgube-nije-udo-to-im-lica-izgledaju-tako-kao-to
Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom. -Imanuel Kant
bez-svake-sumnje-sve-nae-znanje-poinje-iskustvom
Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe. -Johan Sebastian Bah
nema-eg-velianstvenog-u-vezi-tim-sve-to-treba-da-se-uradi-da-se-pritiskaju-odgovarajue-dirke-u-odgovarajuem-trenutku-i-instrument-e-svirati-sam-od
Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...
rekla-sam-avantura-ali-nije-bila-jedan-dan-ali-bilo-mnogo-vie-necu-ga-zavoleti-ali-jesam-sve-proci-ali-jo-ne-prolazi-necu-plakati-ali-suza