Sve svoje odluke donosimo u raspoloženju ili stanju duha koje će se sigurno promijeniti.


sve-svoje-odluke-donosimo-u-raspoloenju-ili-stanju-duha-koje-e-se-sigurno-promijeniti
marcel proustsvesvojeodlukedonosimoraspoloženjuilistanjuduhakojećesesigurnopromijenitisve svojesvoje odlukeodluke donosimodonosimo uu raspoloženjuraspoloženju iliili stanjustanju duhaduha kojekoje ćeće sese sigurnosigurno promijenitisve svoje odlukesvoje odluke donosimoodluke donosimo udonosimo u raspoloženjuu raspoloženju iliraspoloženju ili stanjuili stanju duhastanju duha kojeduha koje ćekoje će seće se sigurnose sigurno promijenitisve svoje odluke donosimosvoje odluke donosimo uodluke donosimo u raspoloženjudonosimo u raspoloženju iliu raspoloženju ili stanjuraspoloženju ili stanju duhaili stanju duha kojestanju duha koje ćeduha koje će sekoje će se sigurnoće se sigurno promijenitisve svoje odluke donosimo usvoje odluke donosimo u raspoloženjuodluke donosimo u raspoloženju ilidonosimo u raspoloženju ili stanjuu raspoloženju ili stanju duharaspoloženju ili stanju duha kojeili stanju duha koje ćestanju duha koje će seduha koje će se sigurnokoje će se sigurno promijeniti

Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve. -Jovan Dučić
srbin-ima-prirodnu-tendenciju-da-sve-svoje-velike-ljude-ili-poubija-ili-unizi-i-da-ih-zatim-opeva-u-svom-desetercu-kao-heroje-svoje-nacije-i-najzad
Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju ili da sasvim neutralizira , ili veoma ublaži. -Jovan Dučić
nema-nesree-mukareve-koju-ena-nije-u-stanju-ili-da-sasvim-neutralizira-ili-veoma-ublai
Zavoli trag moga osmeha na rubu čaše, na cigareti, i blatnjav hod duž ulica koje sigurno nekuda vode. Bićemo suviše voljeni ili suviše prokleti. Budi uz mene kad odem. -Miroslav Mika Antić
zavoli-trag-moga-osmeha-na-rubu-ae-na-cigareti-i-blatnjav-hod-ulica-koje-sigurno-nekuda-vode-biemo-suvie-voljeni-ili-suvie-prokleti-budi-uz-mene-kad