Sve što mi se zbog tebe dogodilo, kao očarano živi u meni, i čini se, neće proći.


sve-to-mi-se-zbog-tebe-dogodilo-kao-oarano-ivi-u-meni-i-ini-se-nee-proi
desanka maksimovićsvetomisezbogtebedogodilokaoočaranoživimeničinisenećeproćisve štošto mimi sese zbogzbog tebetebe dogodilokao očaranoočarano živiživi uu menii činičini seneće proćisve što mišto mi semi se zbogse zbog tebezbog tebe dogodilokao očarano živiočarano živi uživi u menii čini sesve što mi sešto mi se zbogmi se zbog tebese zbog tebe dogodilokao očarano živi uočarano živi u menisve što mi se zbogšto mi se zbog tebemi se zbog tebe dogodilokao očarano živi u meni

Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe? -Meša Selimović
sve-e-proi-ali-kakva-to-utjeha-proi-e-i-radost-proi-e-i-ljubav-proi-e-i-ivot-zar-nada-u-tome-da-sve-proe
Sve se to dogodilo na putu za ludilo,srce mi se opasno u tebe zaljubilo!!!
sve-se-to-dogodilo-na-putu-za-ludilosrce-mi-se-opasno-u-tebe-zaljubilo
Pretpostavljam da me se neće sećati po bilo čemu. Međutim, ja o svom poslu ne razmišljam u tom svetlu. Jednako je vulgarno raditi zbog popularnosti kao što je vulgarno raditi zbog novca. -Orson Vels
pretpostavljam-da-me-se-nee-seati-po-bilo-emu-meutim-ja-o-svom-poslu-ne-razmiljam-u-tom-svetlu-jednako-vulgarno-raditi-zbog-popularnosti-kao-to
Sve rane leci vreme,a vreme zna i da slaze,kad meni od tebe ne postoji nista draze!
sve-rane-leci-vremea-vreme-zna-i-da-slazekad-meni-od-tebe-ne-postoji-nista-draze