Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih.


sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
karl gustav jungsvetonasiritirakoddrugihmožedovestidoshvaćanjasamihsve štošto nasnas iritirairitira kodkod drugihdrugih možemože nasnas dovestidovesti dodo shvaćanjashvaćanja nasnas samihsve što nasšto nas iritiranas iritira kodiritira kod drugihkod drugih možedrugih može nasmože nas dovestinas dovesti dodovesti do shvaćanjado shvaćanja nasshvaćanja nas samihsve što nas iritirašto nas iritira kodnas iritira kod drugihiritira kod drugih možekod drugih može nasdrugih može nas dovestimože nas dovesti donas dovesti do shvaćanjadovesti do shvaćanja nasdo shvaćanja nas samihsve što nas iritira kodšto nas iritira kod drugihnas iritira kod drugih možeiritira kod drugih može naskod drugih može nas dovestidrugih može nas dovesti domože nas dovesti do shvaćanjanas dovesti do shvaćanja nasdovesti do shvaćanja nas samih

Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti. -Čarls Bukovski
ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba