Sve što pogledaš može se pretvoriti u priču… možeš da napraviš priču od svega što dodirneš.


sve-to-pogleda-moe-se-pretvoriti-u-priu-moe-da-napravi-priu-od-svega-to-dodirne
hans kristijan andersensvetopogledamožesepretvoritipriču…možedanapravipričuodsvegadodirnesve štošto pogledašpogledaš možemože sese pretvoritipretvoriti uu priču…priču… možešmožeš dada napravišnapraviš pričupriču odod svegasvega štošto dodirnešsve što pogledaššto pogledaš možepogledaš može semože se pretvoritise pretvoriti upretvoriti u priču…u priču… možešpriču… možeš damožeš da napravišda napraviš pričunapraviš priču odpriču od svegaod svega štosvega što dodirnešsve što pogledaš možešto pogledaš može sepogledaš može se pretvoritimože se pretvoriti use pretvoriti u priču…pretvoriti u priču… možešu priču… možeš dapriču… možeš da napravišmožeš da napraviš pričuda napraviš priču odnapraviš priču od svegapriču od svega štood svega što dodirnešsve što pogledaš može sešto pogledaš može se pretvoritipogledaš može se pretvoriti umože se pretvoriti u priču…se pretvoriti u priču… možešpretvoriti u priču… možeš dau priču… možeš da napravišpriču… možeš da napraviš pričumožeš da napraviš priču odda napraviš priču od sveganapraviš priču od svega štopriču od svega što dodirneš