Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac.


sve-to-sam-nauio-kao-glumac-sam-i-primenio-kao-pisac
kventin tarantinosvetosamnaučiokaoglumacprimeniopisacsve štošto samsam naučionaučio kaokao glumacglumac samsam ii primenioprimenio kaokao pisacsve što samšto sam naučiosam naučio kaonaučio kao glumackao glumac samglumac sam isam i primenioi primenio kaoprimenio kao pisacsve što sam naučiošto sam naučio kaosam naučio kao glumacnaučio kao glumac samkao glumac sam iglumac sam i primeniosam i primenio kaoi primenio kao pisacsve što sam naučio kaošto sam naučio kao glumacsam naučio kao glumac samnaučio kao glumac sam ikao glumac sam i primenioglumac sam i primenio kaosam i primenio kao pisac

Sve što sam o životu naučio može se svesti na tri riječi: život ide dalje. -Robert Frost
sve-to-sam-o-ivotu-nauio-moe-se-svesti-na-tri-rijei-ivot-ide-dalje
Ja sam kao svaki drugi čovek. Sve što radim je ispunjavanje željenih zahtjeva. -Al Kapone
ja-sam-kao-svaki-drugi-ovek-sve-to-radim-ispunjavanje-eljenih-zahtjeva
Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)
da-sam-se-rodio-kao-ena-sigurno-bih-postao-prostitutka-budui-da-sam-se-rodio-kao-mukarac-stalno-sam-udio-za-enama
Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga. -Kventin Tarantino
bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga
Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao. -Duško Ttrifunović
pokuavao-sam-biti-kao-ostali-onda-sam-video-da-mi-nije-potrebno-biti-kao-drugi-znai-zavriti-svoj-posao