Sve što se događa prirodno, događa se pravedno.


sve-to-se-dogaa-prirodno-dogaa-se-pravedno
epiktetsvetosedogađaprirodnopravednosve štošto sese događadogađa prirodnodogađa sese pravednosve što sešto se događase događa prirodnodogađa se pravednosve što se događašto se događa prirodnosve što se događa prirodno

U nesreći obično se događa da jedan na drugoga prebacuju krivicu. -Latinske poslovice
u-nesrei-obino-se-dogaa-da-jedan-na-drugoga-prebacuju-krivicu
Zaljubljeni misli da se uvijek događa ono čega se boji. -Latinske poslovice
zaljubljeni-misli-da-se-uvijek-dogaa-ono-ega-se-boji
Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli. -Duško Radović
mnogi-nai-vrnjaci-hteli-su-da-idu-u-rat-ali-nisu-smeli-i-dogodilo-se-ono-to-se-esto-dogaa-danas-pamte-samo-da-su-hteli-a-zaboravili-su-da-nisu-smeli