Sve je to u redu ali šta ja imam sa tim ??


sve-to-u-redu-ali-ja-imam-tim
svetoredualitajaimamtimsve jeu reduredu aliali štašta jaja imamimam sasa timtimje to uu redu aliredu ali štaali šta jašta ja imamja imam saimam sa timsa timsve je to uje to u reduu redu ali štaredu ali šta jaali šta ja imamšta ja imam saja imam sa timimam sa timsve je to u reduje to u redu aliu redu ali šta jaredu ali šta ja imamali šta ja imam sašta ja imam sa timja imam sa tim

Sve, sve je tako počelo. Počelo je od lica glamuroznog i blistavog, ali iznurenog, s tim prijevremenim podočnjacima, iskustvom. -Marguerite Duras
sve-sve-tako-poelo-poelo-od-lica-glamuroznog-i-blistavog-ali-iznurenog-s-tim-prijevremenim-podonjacima-iskustvom
Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu. -Meša Selimović
neto-nije-u-redu-mnom-i-svijetom-ili-u-redu-mnom-i-svijetom-ali-ne-moemo-vezu-da-uspostavimo-nikakvu
Ponekad samo želim da me neko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥
ponekad-samo-elim-da-me-neko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu
Ponekad samo želim da me netko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥
ponekad-samo-elim-da-me-netko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu