Sve je to u redu ali šta ja imam sa tim ??


sve-to-u-redu-ali-ja-imam-tim
svetoredualitajaimamtimsve jeu reduredu aliali štašta jaja imamimam sasa timtimje to uu redu aliredu ali štaali šta jašta ja imamja imam saimam sa timsa timsve je to uje to u reduu redu ali štaredu ali šta jaali šta ja imamšta ja imam saja imam sa timimam sa timsve je to u reduje to u redu aliu redu ali šta jaredu ali šta ja imamali šta ja imam sašta ja imam sa timja imam sa tim

Sve, sve je tako počelo. Počelo je od lica glamuroznog i blistavog, ali iznurenog, s tim prijevremenim podočnjacima, iskustvom.Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu.Ponekad samo želim da me neko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥Ponekad samo želim da me netko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥Uši imam, a nemam šta čuti, usta imam, nemam s kim zboriti.Nezadovoljstvo samim sobom, u prvom redu, a zatim svim ostalim na svetu, bilo je i ostalo osnov moga duhovnog bića, bez obzira na prolazna raspoloženja i trenutna mišljenja koja sam mogao da imam i uspeo da izrazim.