Sve što znamo o ljubavi jeste da je ljubav sve! :)))


sve-to-znamo-o-ljubavi-jeste-da-ljubav-sve
svetoznamoljubavijestedaljubavsvesve štošto znamoznamo oo ljubaviljubavi jestejeste dada jeje ljubavljubav svesve što znamošto znamo oznamo o ljubavio ljubavi jesteljubavi jeste dajeste da jeda je ljubavje ljubav svesve što znamo ošto znamo o ljubaviznamo o ljubavi jesteo ljubavi jeste daljubavi jeste da jejeste da je ljubavda je ljubav svesve što znamo o ljubavišto znamo o ljubavi jesteznamo o ljubavi jeste dao ljubavi jeste da jeljubavi jeste da je ljubavjeste da je ljubav sve

Nema drugog grijeha do nemanja ljubavi. Imajte hrabrosti, budite sposobni da volite, makar ljubav djelovala izdajnički i užasno. Radujte se ljubavi. Radujte se pobjedi. Slijedite ono što vam srce nalaže. -Paulo Koeljo
nema-drugog-grijeha-do-nemanja-ljubavi-imajte-hrabrosti-budite-sposobni-da-volite-makar-ljubav-djelovala-izdajniki-i-uasno-radujte-se-ljubavi-radujte