Sve vreme moraš da se boriš za život tako snažno, da nemaš vremena ni da ga živiš.


sve-vreme-mora-da-se-bori-za-ivot-tako-snano-da-nema-vremena-da-ga-ivi
svevrememoradaseborizaživottakosnažnonemavremenagaživisve vremevreme morašmoraš dada sese borišboriš zaza životživot takotako snažnoda nemašnemaš vremenavremena nini dada gaga živišsve vreme morašvreme moraš damoraš da seda se borišse boriš zaboriš za životza život takoživot tako snažnoda nemaš vremenanemaš vremena nivremena ni dani da gada ga živišsve vreme moraš davreme moraš da semoraš da se borišda se boriš zase boriš za životboriš za život takoza život tako snažnoda nemaš vremena ninemaš vremena ni davremena ni da gani da ga živišsve vreme moraš da sevreme moraš da se borišmoraš da se boriš zada se boriš za životse boriš za život takoboriš za život tako snažnoda nemaš vremena ni danemaš vremena ni da gavremena ni da ga živiš

Voliš li život? Onda nemoj tratiti vreme jer je od vremena sastavljen život.Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena.Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.Parkiranje u Beogradu je kao sex-moraš da poznaješ zone, moraš da izadješ na vreme, zabranjena mesta su uvek uzbudljiva i veličina jeste bitna!Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.Nikada ne odustaj od onoga što voliš…   -Je*eš život ako se ne boriš !! ;)