Sve zavisi od okoline. Sunce u svetlom nebeskom predelu ima o sebi mnogo skromnije mišljenje nego sveća koja gori u podrumu.


sve-zavisi-od-okoline-sunce-u-svetlom-nebeskom-predelu-ima-o-sebi-mnogo-skromnije-miljenje-nego-svea-koja-gori-u-podrumu
oskar vajldsvezavisiodokolinesuncesvetlomnebeskompredeluimasebimnogoskromnijemiljenjenegosvećakojagoripodrumusve zavisizavisi odod okolinesunce uu svetlomsvetlom nebeskomnebeskom predelupredelu imaima oo sebisebi mnogomnogo skromnijeskromnije mišljenjemišljenje negonego svećasveća kojakoja gorigori uu podrumusve zavisi odzavisi od okolinesunce u svetlomu svetlom nebeskomsvetlom nebeskom predelunebeskom predelu imapredelu ima oima o sebio sebi mnogosebi mnogo skromnijemnogo skromnije mišljenjeskromnije mišljenje negomišljenje nego svećanego sveća kojasveća koja gorikoja gori ugori u podrumusve zavisi od okolinesunce u svetlom nebeskomu svetlom nebeskom predelusvetlom nebeskom predelu imanebeskom predelu ima opredelu ima o sebiima o sebi mnogoo sebi mnogo skromnijesebi mnogo skromnije mišljenjemnogo skromnije mišljenje negoskromnije mišljenje nego svećamišljenje nego sveća kojanego sveća koja gorisveća koja gori ukoja gori u podrumusunce u svetlom nebeskom predeluu svetlom nebeskom predelu imasvetlom nebeskom predelu ima onebeskom predelu ima o sebipredelu ima o sebi mnogoima o sebi mnogo skromnijeo sebi mnogo skromnije mišljenjesebi mnogo skromnije mišljenje negomnogo skromnije mišljenje nego svećaskromnije mišljenje nego sveća kojamišljenje nego sveća koja gorinego sveća koja gori usveća koja gori u podrumu

Sunce, belo i hladno kao petodinarka, kotrlja se nebeskom nizbrdicom. Ko ga nađe- njegovo je. -Duško Radović
sunce-belo-i-hladno-kao-petodinarka-kotrlja-se-nebeskom-nizbrdicom-ko-ga-nae-njegovo
Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Alber Kami
ne-veruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Albert Kami
ne-vjeruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Atlasu se dozvoljava mišljenje da ima slobodu da, ukoliko želi, može pustiti Zemlju i otići. Međutim, to mišljenje je sve što mu je zaista dozvoljeno. -Franc Kafka
atlasu-se-dozvoljava-miljenje-da-ima-slobodu-da-ukoliko-eli-moe-pustiti-zemlju-i-otii-meutim-to-miljenje-sve-to-mu-zaista-dozvoljeno
Sve što čujemo je mišljenje, a ne činjenica. Sve što vidimo je perspektiva, a ne istina. -Ciceron
sve-to-ujemo-miljenje-a-ne-injenica-sve-to-vidimo-perspektiva-a-ne-istina