sve zene glume postenje i finocu a na facebooku gutaju ku*ac ko smederevac cepanice


sve-zene-glume-postenje-i-finocu-a-na-facebooku-gutaju-kuac-ko-smederevac-cepanice
svezeneglumepostenjefinocunafacebookugutajukuackosmederevaccepanicesve zenezene glumeglume postenjepostenje ii finocuna facebookufacebooku gutajugutaju ku*acku*ac koko smederevacsmederevac cepanicesve zene glumezene glume postenjeglume postenje ipostenje i finocufinocu a naa na facebookuna facebooku gutajufacebooku gutaju ku*acgutaju ku*ac koku*ac ko smederevacko smederevac cepanicesve zene glume postenjezene glume postenje iglume postenje i finocui finocu a nafinocu a na facebookua na facebooku gutajuna facebooku gutaju ku*acfacebooku gutaju ku*ac kogutaju ku*ac ko smederevacku*ac ko smederevac cepanicesve zene glume postenje izene glume postenje i finocupostenje i finocu a nai finocu a na facebookufinocu a na facebooku gutajua na facebooku gutaju ku*acna facebooku gutaju ku*ac kofacebooku gutaju ku*ac ko smederevacgutaju ku*ac ko smederevac cepanice

Nisu sve zene lake. Neke su samo horizontalno pristupacnije…
nisu-sve-zene-lake-neke-su-samo-horizontalno-pristupacnije
zene su zakon a mi volimo rupe u zakonu
zene-su-zakon-a-mi-volimo-rupe-u-zakonu
Devojcice se plase mraka, zene uzivaju u njemu
devojcice-se-plase-mraka-zene-uzivaju-u-njemu
. . .od zene ne treba traziti mnogo, . . .samo cesto :)
od-zene-ne-treba-traziti-mnogo-samo-cesto
Muskarac nije muskarac bez zene. A jos manji je sa vise zena!
muskarac-nije-muskarac-bez-zene-a-jos-manji-vise-zena
Nigde nije tako hladno kao medju nogama zene koja te ne voli. :D
nigde-nije-tako-hladno-kao-medju-nogama-zene-koja-te-ne-voli-d