Svejedno da li to bila prijateljska utakmica, za poene, finale ili bilo koja druga utakmica - ja uvek igram isto. Uvek dajem svoj maksimum, prvo zbog mog tima, zbog sebe, zbog navijača, te zbog želje za pobedom.


svejedno-da-li-to-bila-prijateljska-utakmica-za-poene-finale-ili-bilo-koja-druga-utakmica-ja-uvek-igram-isto-uvek-dajem-svoj-maksimum-prvo-zbog-mog
lionel mesisvejednodalitobilaprijateljskautakmicazapoenefinaleilibilokojadrugautakmicajauvekigramistouvekdajemsvojmaksimumprvozbogmogtimasebenavijačateželjepobedomsvejedno dada libila prijateljskaprijateljska utakmicaza poenefinale iliili bilobilo kojakoja drugadruga utakmicautakmicajaja uvekuvek igramigram istouvek dajemdajem svojsvoj maksimumprvo zbogzbog mogmog timazbog sebezbog navijačate zbogzbog želježelje zaza pobedomsvejedno da lili to bilabila prijateljska utakmicafinale ili biloili bilo kojabilo koja drugakoja druga utakmicadruga utakmicaja uvekja uvek igramuvek igram istouvek dajem svojdajem svoj maksimumprvo zbog mogzbog mog timate zbog željezbog želje zaželje za pobedom

Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti. -Đorđe Balašević
zna-sledi-ipak-ona-bila-neto-to-vredi-pa-kad-se-onog-jula-nismo-potukli-zbog-njene-asti-zar-emo-sad-zbog-ovih-oajnika-eljnih-vlasti