Svekrva se ne seća da je i ona nekad snaja bila.


svekrva-se-ne-sea-da-i-ona-nekad-snaja-bila
srpske poslovicesvekrvasenesećadaonanekadsnajabilasvekrva sese nene sećaseća dada jei onaona nekadnekad snajasnaja bilasvekrva se nese ne sećane seća daseća da jeda je ije i onai ona nekadona nekad snajanekad snaja bilasvekrva se ne sećase ne seća dane seća da jeseća da je ida je i onaje i ona nekadi ona nekad snajaona nekad snaja bilasvekrva se ne seća dase ne seća da jene seća da je iseća da je i onada je i ona nekadje i ona nekad snajai ona nekad snaja bila

Ako nekad, jureći za srećom, nađete tu sreću, vi ćete, kao i ona starica što je tražila naočale, otkriti da vam je sreća sve vrijeme bila na nosu. -Bernard Shaw
ako-nekad-jurei-za-sreom-naete-sreu-vi-ete-kao-i-ona-starica-to-traila-naoale-otkriti-da-vam-srea-sve-vrijeme-bila-na-nosu
Debla drveća, koja jedva možemo obuhvatiti, nekad su bila vite mladice. -Kineske poslovice
debla-drvea-koja-jedva-moemo-obuhvatiti-nekad-su-bila-vite-mladice
Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila. -Agata Kristi
ena-zaboravlja-lake-nego-mukarac-ali-se-ona-i-lake-sea-onog-to-zaboravila
Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.
tek-sad-shvatam-koliko-ovek-mora-biti-jak-da-okrene-glavu-od-osobe-koja-mu-nekad-bila-sve
Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...
ljudi-se-menjaju-njima-se-menjaju-i-oseanja-ako-se-ljubav-koja-nekad-postojala-vremenom-ugasila-ne-znai-da-nije-bila-stvarna-ili-iskrena-znai