Svet, život, svaka stvar vrvela je od znakova koje nam je Bog upućivao da bi čovek u svakom trenutku mogao da prorekne svoju sudbinu.


svet-ivot-svaka-stvar-vrvela-od-znakova-koje-nam-bog-upuivao-da-bi-ovek-u-svakom-trenutku-mogao-da-prorekne-svoju-sudbinu
orhan pamuksvetživotsvakastvarvrvelaodznakovakojenambogupućivaodabičoveksvakomtrenutkumogaoproreknesvojusudbinusvaka stvarstvar vrvelavrvela jeje odod znakovaznakova kojekoje namnam jeje bogbog upućivaoupućivao dada bibi čovekčovek uu svakomsvakom trenutkutrenutku mogaomogao dada prorekneprorekne svojusvoju sudbinusvaka stvar vrvelastvar vrvela jevrvela je odje od znakovaod znakova kojeznakova koje namkoje nam jenam je bogje bog upućivaobog upućivao daupućivao da bida bi čovekbi čovek učovek u svakomu svakom trenutkusvakom trenutku mogaotrenutku mogao damogao da prorekneda prorekne svojuprorekne svoju sudbinusvaka stvar vrvela jestvar vrvela je odvrvela je od znakovaje od znakova kojeod znakova koje namznakova koje nam jekoje nam je bognam je bog upućivaoje bog upućivao dabog upućivao da biupućivao da bi čovekda bi čovek ubi čovek u svakomčovek u svakom trenutkuu svakom trenutku mogaosvakom trenutku mogao datrenutku mogao da proreknemogao da prorekne svojuda prorekne svoju sudbinusvaka stvar vrvela je odstvar vrvela je od znakovavrvela je od znakova kojeje od znakova koje namod znakova koje nam jeznakova koje nam je bogkoje nam je bog upućivaonam je bog upućivao daje bog upućivao da bibog upućivao da bi čovekupućivao da bi čovek uda bi čovek u svakombi čovek u svakom trenutkučovek u svakom trenutku mogaou svakom trenutku mogao dasvakom trenutku mogao da proreknetrenutku mogao da prorekne svojumogao da prorekne svoju sudbinu

U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan. -Sigmund Frojd
u-trenutku-kad-ovek-pone-da-sumnja-u-svoj-ivot-i-svoju-vrednost-on-postaje-bolestan
Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život u nama probudio. -Herman Hese
bog-nam-ne-alje-oaj-da-bi-nas-ubio-ve-da-bi-nov-ivot-u-nama-probudio
Unuci nam stižu u poslednjem trenutku, onda kada nam se učini da više nikome nismo potrebni. -Duško Radović
unuci-nam-stiu-u-poslednjem-trenutku-onda-kada-nam-se-uini-da-vie-nikome-nismo-potrebni
U svakom trenutku svi mi jednom nogom stojimo u svijetu bajki, a drugom na rubu provalije. -Paulo Koeljo
u-svakom-trenutku-svi-mi-jednom-nogom-stojimo-u-svijetu-bajki-a-drugom-na-rubu-provalije
Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot