Svet nikada nije imao dobro definisanu reč sloboda.


svet-nikada-nije-imao-dobro-definisanu-re-sloboda
abraham linkolnsvetnikadanijeimaodobrodefinisanurečslobodasvet nikadanikada nijenije imaoimao dobrodobro definisanudefinisanu rečreč slobodasvet nikada nijenikada nije imaonije imao dobroimao dobro definisanudobro definisanu rečdefinisanu reč slobodasvet nikada nije imaonikada nije imao dobronije imao dobro definisanuimao dobro definisanu rečdobro definisanu reč slobodasvet nikada nije imao dobronikada nije imao dobro definisanunije imao dobro definisanu rečimao dobro definisanu reč sloboda

Neki misle da nije imao srca, slučajno znam da ga je imao, mada moram priznati da mu to nije bio najkarakterističniji organ. Ipak, ne zameram što ga nije preterano forsirao. -Đorđe Balašević
neki-misle-da-nije-imao-srca-sluajno-znam-da-ga-imao-mada-moram-priznati-da-mu-to-nije-bio-najkarakteristiniji-organ-ipak-ne-zameram-to-ga-nije
Uspeh nikada nije konačan, neuspeh nikada nije fatalan. Hrabrost je ono što se računa. -Džon Vuden
uspeh-nikada-nije-konaan-neuspeh-nikada-nije-fatalan-hrabrost-ono-to-se-rauna
Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo. -Albert Ajnštajn
osoba-koja-nije-nikada-pogreila-u-stvari-nije-nikada-pokuala-uraditi-neto-novo