Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju.


svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju
albert ajnštajnsvetopasnomestozaživotnezbogljudikojisuzlivećdobrihnitapreduzimajusvet jeje opasnoopasno mestomesto zaza životne zbogzbog ljudiljudi kojikoji susu zliveć zbogzbog dobrihdobrih ljudiljudi kojikoji ništaništa nene preduzimajusvet je opasnoje opasno mestoopasno mesto zamesto za životne zbog ljudizbog ljudi kojiljudi koji sukoji su zliveć zbog dobrihzbog dobrih ljudidobrih ljudi kojiljudi koji ništakoji ništa neništa ne preduzimajusvet je opasno mestoje opasno mesto zaopasno mesto za životne zbog ljudi kojizbog ljudi koji suljudi koji su zliveć zbog dobrih ljudizbog dobrih ljudi kojidobrih ljudi koji ništaljudi koji ništa nekoji ništa ne preduzimajusvet je opasno mesto zaje opasno mesto za životne zbog ljudi koji suzbog ljudi koji su zliveć zbog dobrih ljudi kojizbog dobrih ljudi koji ništadobrih ljudi koji ništa neljudi koji ništa ne preduzimaju

Ima ljudi, i to mnogo, koji se iskreno kaju samo zbog svojih dobrih djela. -Aldous Leonard Huxley
ima-ljudi-i-to-mnogo-koji-se-iskreno-kaju-samo-zbog-svojih-dobrih-djela
Naša generacija neće toliko tužiti zbog zlodela zlih ljudi koliko zbog zastrašujućeg ćutanja dobrih. -Martin Luter King
naa-generacija-nee-toliko-iti-zbog-zlodela-zlih-ljudi-koliko-zbog-zastraujueg-utanja-dobrih
Većina ljudi doživljava neuspeh zbog toga što ne sačinjavaju nove planove kojima bi zamenili mesto onih koji nisu uspeli. -Napoleon Hil
veina-ljudi-doivljava-neuspeh-zbog-toga-to-ne-injavaju-nove-planove-kojima-bi-zamenili-mesto-onih-koji-nisu-uspeli
Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.
postoje-ljudi-koji-vam-izvade-srce-i-postoje-ljudi-koji-ga-vrate-na-mesto
Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti